Glissando #B: Call for Audio Papers

Robert Losiak, Sławomir Wieczorek / 12 sty 2021

Zapraszamy do nadsyłania propozycji podcastów do drugiego numeru „Glissanda” wydawanego elektronicznie w formule audio papers, którego tematem będzie ekologia dźwiękowa.


Termin nadsyłania abstraktów: 7 lutego 2021.
Termin na gotowe podcasty: 15 marca 2021.
Adres: glissando.audio.b@gmail.com.
Data wydania: czerwiec 2021.

Redaktorzy prowadzący: Robert Losiak, Sławomir Wieczorek.

 

tekst:

Idea ekologii dźwiękowej krąży nad światem od bez mała sześćdziesięciu lat. Dla wielu z nas stała się indywidualną drogą badawczego myślenia, społecznego zaangażowania, a przede wszystkim osobistego doświadczania świata. Dla  innych okazała się ideą wytyczającą obszary ich praktyki artystycznej, nie zawsze związanej z pojęciem muzyki. Jakkolwiek można nadawać szerokie znaczenia ekologii dźwiękowej, nigdy jednak –  przyznajmy – nie była ona na sztandarach masowych ruchów ekologicznych, skupionych wokół globalnych zagrożeń, jakie niesie zatrucie powietrza i gleby, zanieczyszczenie wód, kryzys klimatyczny. Spytajmy  wprost, dość prowokacyjnie: czy idea ekologii dźwiękowej może mieć dziś – w czasach tak dramatycznej walki o przetrwanie Planety – rację bytu? Czy głoszenie jej haseł  jest tak naprawdę przeciwskuteczne wobec zakładanych celów? A może przeciwnie: ekologia dźwiękowa okazuje się sprzymierzeńcem w tej walce?

Z powyższych powodów, warto odświeżyć i zreinterpretować tę ideę, przyjrzeć się jej z różnych perspektyw, także innych niż ta, którą wyznaczyła szkoła pejzażu dźwiękowego R. Murraya Schafera, wprowadzając do społecznego i naukowego dyskursu pojęcie sound ecology.  Zapytajmy więc, czy ekologia dźwiękowa jest nadal ideą aktualną i społecznie użyteczną? W jaki sposób wpisuje się we współczesne konteksty nauki, sztuki, w działania polityczne i społeczne? Czym mogłaby być w przyszłości?

Wśród wielu możliwych obszarów dyskusji chcielibyśmy zaproponować i uwzględnić następujące zagadnienia:

• ekologia dźwiękowa w kontekście współczesnych ruchów ekologicznych;

• ekologia dźwiękowa i polityka;

• ekologia dźwiękowa i antropocen;

• ekologia dźwiękowa i współczesne miasto;

• ekologia dźwiękowa wobec czasu pandemii;

• w świecie zwierząt i roślin – posthumanistyczna ekologia dźwiękowa;

• ekologia i sztuka dźwięku.

Propozycje prosimy wysyłać w postaci krótkich (2-3 minutowych) nagrań dźwiękowych, w których zaprezentowany zostanie pomysł na temat oraz przedstawiony zostanie (jeszcze w „roboczym” trybie) sposób jego dźwiękowej realizacji. Nie przedstawiamy określonego wzorca na przygotowanie podcastów, licząc na propozycje i pomysłowość Autorek i Autorów (oraz inspirację pierwszym dźwiękowym numerem A „Glissanda” poświęconym najnowszym zjawiskom w muzyce Indonezji).

—–

Grafika do wpisu: Małgorzata Greszta.