Glissando 37/2019 Sound design polski

#37 poświęcony jest sound designowi oraz wykorzystaniu dźwięku w praktykach życia codziennego i działalności artystycznej. Współpraca badaczy i praktyków z wielu środowisk pozwoliła przyjąć interdyscyplinarne podejście do sound designu (projektowania dźwiękowego) – od relacji dźwięk-obraz w filmie i teatrze poprzez utylitarne praktyki projektowania architektury budynków opery aż po wykorzystanie dźwięku w grach i aplikacjach oraz nowe zjawiska medialne, które nie zostały jeszcze poddane dogłębnej analizie akademickiej.

  • 18 
  • 25 

#37 poświęcony jest wykorzystaniu dźwięku w praktykach życia codziennego i działalności artystycznej. Współpraca badaczy i praktyków z wielu środowisk pozwoliła przyjąć interdyscyplinarne podejście do sound designu (projektowania dźwiękowego) – od relacji dźwięk-obraz w filmie i teatrze poprzez utylitarne praktyki projektowania architektury budynków opery aż po wykorzystanie dźwięku w grach i aplikacjach oraz nowe zjawiska medialne, które nie zostały jeszcze poddane dogłębnej analizie akademickiej. #37 skupia się na różnorodności praktyk dźwiękowych i opiera się na najnowszych badaniach z dziedziny projektowania, architektury i sound studies. Perspektywę designu jako praktyki wrośniętej w naszą codzienność przyjmują teksty Pedry Oliveiry oraz Benedicta Singletona. Historycznie ważne projekty dźwiękowe, jak na przykład projekt gry pinball, został poddany refleksji medioznawczej i filozoficznej przez Gabrielę Korwin Piotrowską. Z kolei Julie Bower Rose omawia wpływ praktyk dźwiękowych na społeczeństwo na przykładzie zjawiska ASMR. O tworzeniu aplikacji wykorzystujących szumy i muzykę tła pisze badacz i dziennikarz muzyczny dr Szymon Nożyński.

Techniki tworzenia projektów dźwiękowych w kinie zostały zaprezentowane na przykładach Kapryśnej chmury Tsai Ming-lianga, serialu Star Trek i filmów postapokaliptycznych (autorzy: Łukasz Mańkowski, Jan Topolski, Agata Janikowska), a teatrem zajęła się Monika Pich. Kolejna sekcja zawiera teksty dotyczące sound design przestrzeni publicznej i architektury. Dr Justyna Anders-Morawska omawia zagadnienie projektowania dźwiękowego miast, Maciej Stasiowski analizuje „architektoniczne” podejście do komponowania, a Antoni Michnik nakreśla historię relacji dźwięku z projektowaniem samochodów. Aby nie pominąć cennej refleksji kompozytorów i twórców sound designu, badaczka Katarzyna Figat przeprowadziła wywiad z kompozytorem muzyki filmowej Wojciechem Błażejczykiem. Projektowanie dźwięku w field recordingu przedstawiliśmy w wywiadzie z jednym najważniejszym twórców dźwiękowych, Marcinem Dymiterem. Zaproszeni artyści, kuratorzy (Gerard Lebik, Paweł Szroniak, Michał Libera, Anna Lebensztejn, Marta Lisok), autorytety ze świata naukowego i kultury wnieśli do numeru różnorodne ujęcia tworzenia instalacji dźwiękowych, projektowania przestrzeni oraz praktyk urbanistycznych.