Glissando 43/2023 Diversity. Curating English

  • 20 
  • 30 

Najnowszy numer Glissanda pozwala autorkom_om z różnych zakątków świata zabrać głos, by mogły_li podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi kuratorowania i różnorodności. Przywołując odmienne perspektywy, pokazują, jak praktyka kuratorska może przyczynić się do bardziej równej i sprawiedliwej redystrybucji zasobów, wiedzy i doświadczeń. W jaki sposób pomaga w uwrażliwieniu na kwestie społeczne, kulturalne i środowiskowe oraz poszerzyć nasze poczucie empatii i sprawiedliwości w stosunku do marginalizowanych, nietypowych lub niekonwencjonalnych praktyk oraz przyczynić się do zainicjowania nieoczekiwanej współpracy?

W Glissando #43 redaktorka prowadząca Monika Żyła stworzyła przestrzeń do refleksji na temat najnowszych praktyk kuratorskich w muzyce i dźwięku. Numer stał się platformą do wymiany spostrzeżeń, negocjacji i promowania nowych głosów, perspektyw, pomysłów i rozwiązań kuratorskich.

Numer podzielony jest na cztery większe grupy tematyczne: Proximities, Tensions, Encounters and Care, składające się z różnorodnych tekstów, wzajemnie powiązanych i wchodzących ze sobą w interakcję.

Wszystkie artykuły zebrane w pierwszej części Proximities poruszają temat kuratorstwa z perspektywy sytuacyjnej i relacji w przestrzeni. W Tensions eksponowane i analizowane są mechanizmy, które przyczyniają się do systemowych wymazań, dopuszczają zapomnienie, a nawet nakazują niszczenie wiedzy i tożsamości kulturowej. W Encounters natomiast zgromadzone zostały teksty, dla których punktem wyjścia była perspektywa wynikająca z różnych interakcji i współpracy międzykulturowej. Numer zamyka część Care, która nawiązuje do etymologii pojęcia kuratorowania rozumianego jako troska.

Zapraszamy wszystkie_kich nasze_ych czytelniczki_ków do zanurzenia się w lekturze, która, miejmy nadzieję, zainspiruje i pozwoli spojrzeć na pojęcie różnorodności i kuratorowania z nowej perspektywy.

Numer powstał we współpracy z siecią Sounds Now.

Redaktorka prowadząca: Monika Żyła

Projekt graficzny/projekt okładki: Paula Kuch-Krawiec

Zdjęcia: Monika Żyła, Andoz Krishnadas