Pierwsza emisja głoś/nika

Redakcja / 21 lip 2023

Dziś ujawniamy pierwszą odsłonę audialnego numeru głoś/nik. Znalazły się tu podcasty i audio papers: Doroty Błaszczak o głosach znalezionych na skrawkach taśmy (PL), Marty Michalskiej o nasłuchiwaniu zmarłych (EN), Justyny Stasiowskiej o  odgłosowieniu i odcieleśnieniu (EN) oraz Tomasza Misiaka o pionierskich wynalazkach Juliana Ochorowicza (PL).

Oprawę graficzną przygotowała Zofia Paśnik, a wdrożyła Ernesta Malina; redaktorem prowadzącym jest Jan Topolski

https://audiopapers.glissando.pl/category/glos-nik/

 

———— EN————–

Today we reveal the forst block of materials of our audio papers issue loud/speaker. It consists of content by: Dorota Błaszczak on voices found at tape margins (PL), Marta Michalska on listening to dead ones (EN), Justyna Stasiowska on dsiembodiment and de-voicing (EN) as well as Tomasz Misiak on pioneer inventions of Julian Ochorowicz (PL).

Layout and graphics were prepared by Zofia Paśnik, and implemented by Ernesta Malina, editor was Jan Topolski

https://audiopapers.glissando.pl/category/glos-nik