41/2021 X - Tradycja Polski

W #41 przyglądamy się tradycji. Tradycja – ale nie chłopomańskie, nostalgiczne zwroty, a ludowość odsłonięta i rozłożona na części pierwsze. Jak było, jak jest, jak będzie. 

Rozpoczynamy od nakreślenia granic, zarówno fizycznych obszarów, jak i teoretycznej mapy numeru. Zamiast wstępu, trochę jak w schemacie badań terenowych, pojawia się ankieta. W dziale MAPA I TERYTORIUM autorzy sięgają po słowa-klucze: zapis (Pół-piśmienność, Michał Libera), głos i wspólnota (Ewa Grochowska), przeszłość/przyszłość (Karolina Kolinek-Siechowicz), tonalność (Timothy Dean Taylor, tłum. Maria Agnieszka Kozan), globalizacja (Marzanna Popławska, Joanna Kwapień). 

Druga część, SYMFONIA ZE ŚWIATA NR, to rozszerzenie geograficzne. Tradycja nie tylko polska, patriotyczna, ludowa. Wędrowanie po świecie (Maciej Filipczuk i Kacper Miklaszewski w rozmowie z Katarzyną Ryzel), jazzowe meandry (Filip Lech, Tomasz Gregorczyk i Janusz Jabłoński), rytmiczne poszukiwania (He Zhao, tłum. Natalia Glinka-Hebel, Michał Mendyk). 

KTO TY JESTEŚ? to studium tożsamości. Czy możemy ją wyodrębnić i opisać, a jeśli tak, to jak? Rozważamy, jakie gatunki powszechnie się do tradycji zalicza i czy słusznie, kto się nią zajmuje i jaka jest (choćby płynna) rama czasowa tego pojęcia. Czym w ogóle jest słynna ludowość, wiejskość, polska tradycja? Tym pytaniem podsumowujemy numer w debacie Osoba wiejska poszukiwana (Karolina Felberg, Zuzanna Solakiewicz, Ilona Witkowska, Andrzej Bieńkowski, Kacper Pobłocki, Janusz Prusinowski, Rafał Wojasiński). Nie tradycja, ale X-tradycja.

 

Redaktor prowadzący: Michał Mendyk

Projekt okładki: Aleksandra Przegendza