glissando archiwum wpisów

Artistic resistance in times of war

In times of war, revolution, and other profound social upheavals, in which, traditionally assumed, ‘the muses are silent’, a specific art emerges, that actively intervenes in events. It is the result of powerful impulses of social and individual emotions, personal initiative and the need for participation.

SI roni łzę. Wrażenia z Unsound 2023

Jeszcze nie ma wymyślili takiej Sztucznej Inteligencji, która jak i ja stałaby w kolejce, uroniła łzę na występnie, wreszcie miałaby przyjaciół związanych z festiwalowym teamem. Nawet, gdybym była w stanie nakarmić ją dostateczną porcją danych na bazie programu, frekwencji, geolokalizacji osób uczestniczących i ich trajektorii  poruszania się po venue – czy byłby w ogóle sens taką relację wspólnie napisać?