relacje archiwum

Dubbing London

Nigdy dotąd bardziej nie uświadamiałem sobie tego, jak silnie studia kulturowe zrośnięte są z losami afrokaraibskiej diaspory i jak głęboko wyczulone na los wszystkich tych wspólnot i dyskursów, które z konieczności są mniejszościowe, upodrzędnione, marginalizowane, a w związku z tym – w refleksyjny sposób krytyczne.

Nowe remedium. OSA 2017

Dyslokacja ufundowana na wspólnotowości doświadczenia – tak streścić można wspomnienie wizyty podczas tegorocznego Open Source Art w Sopocie. To właśnie lokalność […]